Het maakproces

De eerste vragen die veel liefhebbers stellen als ze een kunstwerk (komen) bekijken is vaak “Hoe is het gemaakt?” of “welk materiaal is gebruikt voor dit werk?” Kortom over de manier en het materiaal waarop en waarmee een kunstwerk tot stand komt. Dat is heel goed te begrijpen. Kunstenaars krijgen hier waarschijnlijk de meeste vragen over. Het is een makkelijk aanknopingspunt zonder dat je direct de diepte in hoeft te gaan. Deze vragen geven aan hoezeer men kunst koppelt aan techniek.

Hoewel dit reële vragen zijn, zijn ze voor mij niet het belangrijkste onderdeel van een kunstwerk. Voor mij is dat: De motivatie, de gedachtegang en de levenshouding die aan kunstwerken ten grondslag ligt.

Om een antwoord te geven op de vragen: “Hoe is het gemaakt?” en “Welke materialen gebruik je?”

In mijn geval is dat heel verschillend. Ik werk bij voorkeur twee dimensionaal (schilderijen, tekeningen, fotografie, grafiek). 

Hier staan voor de liefhebbers een paar sequenties van de stappen die twee vroegere werken van mij doorgemaakt hebben.

Neuronen 160cm x 200cm

Doolhof 100cm x 120cm

Experimenteren:

Natuurlijk is het leuk om met materialen te experimenteren:

  • Dit kan gaan om het experimenteren zelf “wat gebeurt er als ik dit doe?” gewoon omdat ik benieuwd ben.
  • Ik wil graag een “sfeer/ gevoel” weergeven, hoe kan ik dat het beste bereiken. Dit kan bijvoorbeeld zijn “Hoe kan ik zwart zo zwart mogelijk maken, want ik wil dat Stuk op mijn werk écht donker hebben.
  • Het komt voor dat een experiment een goed werkstuk wordt, maar waarom is dan juist dat werk goed?
    In veel gevallen zal dan na enige reflectie blijken dat het werk ook de inhoud in zich heeft waarmee je je als kunstenaar zoveel bezighoudt. Dat geeft mij het gevoel dat het werk af is en bestaansrecht heeft, ook al is het bij toeval ontstaan.
Druppels